Öcalan

Ofwel Öcalan was een politieke vluchteling, aan wie een van de Europese landen asiel had moeten verlenen. Ofwel de man is een door zijn land gezochte crimineel met wiens rechtszaak Europa zich niet moet bemoeien.

    • Dr. Lambert Giebels