`Mensen hier blijven het CDA trouw'

In afwachting van CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer heft zijn gastheer Bernard Kobes in het Theaterhotel te Almelo maar vast psalm 121 aan: ,,Ik kijk omhoog naar de bergen. Waarvandaan kan ik hulp verwachten?'' En zie: een goed kwartier later snelt een man in een grijs pak door het gangpad. Het is De Hoop zelf, die wegens autopech de trein heeft moeten nemen en daardoor flink vertraagd is voor de eerste grote verkiezingsmanifestatie van zijn partij in Overijssel.

Plaats: Almelo

Terwijl De Hoop op de eerste rij nog wat zit bij te komen van zijn sprint, introduceert Kobes één voor één een twintigtal christen-democratische kandidaten voor de Provinciale Staten in Overijssel. Elk krijgen ze naar schatting 30 seconden om zichzelf te presenteren.

Wie voor vernieuwingen in het campagnevoeren naar het Theaterhotel is gekomen, is hier aan het verkeerde adres. Hier taalt men niet naar diepgaande debatten of gestroomlijnde presentatoren. Kobes, die de zaal met zijn Twentse tongval af en toe op een grapje onthaalt, en bemoedigende woorden van de partijtop zijn meer dan voldoende.

De wat ouderwetse presentatie betekent overigens volstrekt niet dat het CDA een uitgerangeerde beweging in Overijssel is. Integendeel, de partij heeft zich in Overijssel tot dusverre juist goed aan de onttakeling, die elders in het land zo hard heeft toegeslagen, weten te onttrekken. Het CDA bekleedt er nog een derde deel van de zetels in de Provinciale Staten.

,,De mensen hier blijven de partij trouw'', constateert een van de aanwezigen tevreden. De samenstelling van het publiek in de zaal illustreert dat het CDA zich met recht een volkspartij mag noemen: huisvrouwen, fabrieksdirecteuren, studenten, (een paar) allochtonen, landbouwers, een baron en veel ouderen.

Daarna zijn de coryfeeën uit Den Haag aan de beurt om de lokale CDA-troepen een hart onder de riem te steken. Eerst neemt de 73-jarige Hannie van Leeuwen, de lijsttrekster van het CDA voor de Eerste Kamer, het woord. Met al het vuur dat nog in haar steekt stipt ze een aantal belangrijke maatschappelijke problemen aan: de binnenlandse rechtsorde, het belang van vrede in de wereld, de uitputting van Gods schepping en verantwoordelijke consumptie en productie.

Nu eens citeert ze de voormalige Duitse (christendemocratische) president Richard von Weizsäcker, dan weer de zwarte Amerikaanse dominee Martin Luther King en de Nederlandse dichter Huub Oosterhuis. Ze herinnert er aan dat Jaap de Hoop Scheffer steeds spitsroeden moet lopen met de hete adem van de media in de nek. ,,Jaap, we staan achter je'', roept ze hartstochtelijk en de zaal beloont Jaap én Hannie met een gul applaus.

Even later is het woord eindelijk aan De Hoop Scheffer. Als een wervelwind neemt hij de hele politieke agenda van het moment door. Hij zet een betoog in over het belang van een betrouwbare overheid, mede geïnspireerd door de onthullingen van de Bijlmerenquête over gebrekkig opererende overheidsinstellingen. Maar al snel dwaalt hij af naar andere thema's. Naar het belang van een vitaal platteland, het asielbeleid, het rekeningrijden, de Algemene Nabestaandenwet en het probleem van de gemeentelijke herindeling.

De zaal lijkt hem niet altijd op de voet te kunnen volgen, maar wacht rustig tot de storm is overgewaaid, klapt beleefd en begeeft zich na nog een paar sprekers opgewekt naar de wijn en het sinaasappelsap. ,,Hij heeft er sinds vorig jaar duidelijk bijgeleerd'', zegt een man over het optreden van De Hoop Scheffer. ,,Het kon er mee door'', vindt een oudere dame.

Opkomst: 150 mensen

CDA in Provinciale Staten Overijssel: 21 van de 63 zetels

Dit is de tweede aflevering van een korte serie over partijbijeenkomsten voor de Statenverkiezingen van woensdag 3 maart. De eerste aflevering stond 20 februari in de krant.

    • Floris van Straaten