Leger ingezet tegen armoede

De Venezolaanse president Hugo Chavez wil 70.000 militairen inzetten voor de uitvoering van zijn nationale armoedebestrijdingplan, `Bolivar 2000' gedoopt. De voormalige couppleger Chavez – sinds drie weken president – wil volgende week beginnen met zijn `sociale revolutie'. Daklozen zullen worden gehuisvest. Chavez wil de bevolking organiseren en de arbeidsproductiviteit verhogen. ,,Het betreft geen militarisering van Venezuela, maar iedereen moet bij de ontwikkeling van het land betrokken worden'', aldus Chavez gisteren. Landlozen en werklozen kunnen zich bij het leger en de overheid laten inschrijven voor een stuk grond of voor een beginkapitaal voor een eigen bedrijf. Chavez heeft landeigenaren opgeroepen om braakliggende terreinen beschikbaar te stellen. (AFP)