`Latere pensioenleeftijd havenwerkers'

De pensioenleeftijd van 60 jaar van havenwerkers blijkt financieel onhaalbaar. De beste oplossing hiervoor is om collectief het prepensioen een jaar eerder te laten ingaan. Met deze boodschap gaan de bestuurders van FNV Bondgenoten en de kaderleden vandaag de havens van Amsterdam en Rotterdam in. Te optimistische afspraken uit 1996 leiden voorlopig tot een financieel gat van 350 miljoen gulden. In het pensioenakkoord van 1996 werd een prepensioenregeling vastgelegd voor werknemers van 60 jaar. Tot aan hun 65ste zouden zij 80 procent van het laatste salaris krijgen; daarna nog de dan resterende rechten. Gezien de wankele financiering blijkt nu dat vooral het pensioen vanaf 65 aanzienlijk minder kan zijn dan beloofd. De regeling zou per 2002 ingaan. (ANP)