Honorary fellow

De reactie van de adjunct-directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (18 februari), naar aanleiding van het feit dat de Maastricht School of Management (MSM) president Yasser Arafat zal benoemen tot `honorary fellow' van het Instituut, vraagt om een reactie.

Rationele motieven liggen ten grondslag aan het besluit om Arafat in Maastricht uit te nodigen om deze eervolle benoeming in ontvangst te nemen. Zijn betrokkenheid bij en bijdrage aan het oplossen van complexe problemen rond het Palestijnse vraagstuk hebben tot dit besluit geleid. Ook zijn managementvaardigheden en deskundigheid als leider hebben hierbij een rol gespeeld. Op grote schaal verzorgt MSM managementtrainingen voor diverse Palestijnse instanties. MSM is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in de Palestijnse gebieden. Een groot aantal Palestijnse kandidaten is inmiddels door MSM opgeleid zowel ter plaatse als in Maastricht.

Met bovenstaande is naar mening van MSM voldoende aangegeven dat Nobelprijswinnaar president Yasser Arafat terecht tot `honorary fellow' van MSM wordt benoemd.

    • Directeur Msm Maastricht
    • M.S.S. El-Namaki