CPB: problemen bij jaar 2000 raken economie bijna niet

Het millenniumprobleem – het van slag raken van computers bij de eeuwwisseling – heeft geen blijvende gevolgen en zal in het ergste geval de economische groei in Nederland volgend jaar met 0,75 tot 1 procentpunt drukken. Dit staat in een risicoanalyse van het Centraal Planbureau (CPB).

De rekenmeesters van de overheid denken dat de problemen zeer beperkt zullen zijn, mits bedrijfsleven en overheid er alles aan doen om de computerprogramma's op tijd in orde te maken. Ook dienen ze noodvoorzieningen te treffen om verstoring in de productie tijdig te kunnen opvangen.

Het Planbureau denkt dat een tijdelijk productieverlies begin volgend jaar nog in de loop van hetzelfde jaar kan worden opgevangen door overwerk en een betere benutting van de productiecapaciteit. Maar een negatief effect van betekenis is niet helemaal uit te sluiten.

Als een groot deel van de Nederlandse bedrijven één tot vier weken uit zou vallen, kan het verlies aan productie pas later in het jaar voor 25 tot 50 procent worden opgevangen. Dit komt neer op een neerwaarts effect op het bruto binnenlands product van 0,4 procent.

Een ander gevolg van het millenniumprobleem kan zijn het hamsteren van voedingsmiddelen en meer geld sparen door consumenten. Bovendien zouden ze kunnen besluiten om voorlopig niet in een vliegtuig te stappen of zich te laten opnemen in het ziekenhuis. Veel kan dus nog afhangen van berichten over het millenniumprobleem in de loop van dit jaar, die geruststellend kunnen zijn of daarentegen onheilspellend. ,,Op basis van enigszins pessimistische veronderstellingen'' gaat het CPB uit van een tijdelijk negatief effect van 0,4 procent.

Het CPB denkt ook dat de mankracht en de tijd die gestoken moeten worden in het oplossen van het millenniumprobleem ten koste kunnen gaan van vernieuwing van producten en productieprocessen. Het negatieve effect op het bruto binnenlands product zal waarschijnlijk niet groter zijn dan 0,25 procent.

Problemen in het buitenland kunnen enerzijds een negatief effect hebben op ons land. Daar staat tegenover dat het Nederlands bedrijfsleven beter is voorbereid op het millenniumprobleem dan enkele andere landen. Nederlandse bedrijven zouden dus een stuk van de markt naar zich toe kunnen trekken. (ANP)