Conflict bij IND wegens uitbreiding

De ondernemingsraad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dreigt de directie voor de rechter te slepen, omdat het personeel te weinig wordt betrokken bij de komende uitbreiding van de dienst.

Dit heeft vice-voorzitter J. Boersma van de ondernemingsraad (OR) vanmorgen bevestigd. Via de rechter wil de OR meer medezeggenschap afdwingen. De raad is woedend op de top van de IND, onder leiding van directeur L. Elting. Deze zou de OR niet om advies hebben gevraagd bij de voorgenomen uitbreiding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst met circa zeshonderd mensen. Tegelijk moet de kwaliteit omhoog van de dienstverlening door de IND, een onderdeel van het ministerie van Justitie.

De IND wordt al geruime tijd gekritiseerd, onder meer door de Nationale Ombudsman en verschillende politieke partijen. Fractievoorzitter Rosenmöller (GroenLinks) pleitte onlangs nog voor een parlementair onderzoek naar het asielbeleid en naar de IND. Hij kreeg daarvoor echter geen meerderheid in de Tweede Kamer.

De kritiek heeft het personeel van de IND niet onberoerd gelaten. ,,We worden steeds weer afgeschilderd als een dienst die niet wil werken'', aldus vice-voorzitter Boersma. Onder de werknemers bestaat volgens Boersma inmiddels grote onvrede.

De vice-voorzitter van de OR wijst ook op de hoge werkdruk bij de IND en het vele overwerk. Het ziekteverzuim bij de immigratiedienst is opgelopen tot ongeveer negen procent, ,,terwijl het ziekteverzuim voor een organisatie als de onze op maximaal drie procent zou moeten liggen''. Landelijk ligt het percentage ziekteverzuim op 5,5 procent.

De dreiging om naar de rechter te stappen, heeft gisteren geleid tot overleg tussen de ondernemingsraad en de directie. Deze heeft toegezegd de ondernemingsraad nauwer bij de uitvoering van de plannen te betrekken, maar de raad houdt vast aan de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om medezeggenschap af te dwingen. Op 10 maart praten de raad en de directie verder met elkaar.

De uitbreiding met circa zeshonderd mensen werd in oktober door staatssecretaris Cohen (Justitie) aangekondigd. Ze is nodig, aldus de bewindsman, om de onverwacht grote stroom asielaanvragen te kunnen behandelen.

Het ministerie van Justitie rekent dit jaar op ongeveer 65.000 asielzoekers ,,bij ongewijzigd beleid'', verklaarde Cohen.