Collectie Van Royen op veiling

Van Gendt Book Auctions in Amsterdam veilt op 3 maart een verzameling bibliofiele edities uit de collectie van uitgever Jean François van Royen (1878-1942). Van Royen streefde altijd naar beter ogende uitgaven. In 1912 sprak hij al schande van 's lands overheidsdrukwerken: `Het Rijksdrukwerk is leelijk, leelijk, leelijk, dat is driewerf leelijk in lettervorm, in zetwerk en in papier.'' Later kon hij als lid van het hoofdbestuur van de PTT invloed uitoefenen op postzegels en drukwerk. (ANP)