BUSINESSWEEK

Het wordt hoog tijd dat Boonstra de drie kernactiviteiten van Philips, halfgeleiders, licht en consumenteneleKtronica, zelfstandig maakt. Niet alleen zou dan de marktwaarde van 25 miljard dollar met dertig tot zestig procent toenemen, maar ook zouden de bedrijfsonderdelen elk voor zich veel sneller en wendbaarder kunnen opereren dan met elkaar. Het blad BusinessWeek onderbouwt deze opinie met het voorbeeld van ASM Lithography, dat als onderdeel van Philips een moeizaam bestaan leidde maar na de verzelfstandiging in de beginjaren negentig zijn marktwaarde vervijfvoudigde tot vijf miljard.

Verzelfstandiging van de drie kernactiviteiten zou niet eens grote veranderingen in het management vergen en zou de logische voortzetting zijn van het beleid van de afgelopen twee jaar dat bestond uit het afstoten van zo'n zestig bedrijven. Maar Boonstra schrikt terug van zo'n vergaande herstructurering. Het lijkt wel, sneert het blad, of ,,elke slager die ze huren zich ontpopt als een masseuse''. Boonstra mikt nu op betere marketing, kostenvermindering en geïntegreerde productie, terwijl het avontuur met Lucent Technologies toch bewezen heeft dat zo'n aanpak te moeilijk is. Bovendien staat dit beleid haaks op de huidige trend in hightech-land, te weten specialisering.

Het weekblad BusinessWeek is verkrijgbaar in de kiosk.

www.businessweek.com

    • Herman Frijlink