Bedrijven praten over private financiering A4

Het bedrijfsleven praat begin volgende maand met Rijkswaterstaat over de aanleg met particulier geld van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam.

Het overleg volgt op het kabinetsbesluit afgelopen vrijdag om het geld voor de laatste 6,5 kilometer van de A4 te besteden aan een spoortunnel in Delft.

Behalve de werkgeversorganisatie VNO/NCW en de Kamers van Koophandel in de regio nemen aan de gespekken ander andere ook ING Bank, ABN Amro, Rabobank en NMB Amstelland deel. Volgens B. Mooren van de Hollandse Werkgeversvereniging, een onderdeel van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, hopen de bedrijven de komende twee maanden op hoofdlijnen een akkoord te bereiken over private financiering van de rijksweg.

Het bedrijfsleven raamt de kosten van de weg tussen de 450 en 530 miljoen gulden.

Dit bedrag is inclusief een aantal inpassingsmaatregelen die de geluidhinder in Schiedam en Vlaardingen moet beperken.

De beide gemeenten hebben in het verleden bezwaar geuit tegen de aanleg van de snelweg uit vrees voor geluidhinder voor naastgelegen nieuwbouwwijken. Volgens Mooren zou het rijk een deel van deze kosten, 150 miljoen gulden, moeten dragen.

De bedrijven verwachten hun investering terug te verdienen door tolheffingen en het exploiteren van aan de weg gelegen terreinen. In de plannen wordt onder meer uitgegaan van overkluizing van een deel van de snelweg, waardoor bebouwing boven de weg mogelijk is.

Afgelopen vrijdag besloot het kabinet dat het geld dat was uitgetrokken voor de A4 tussen Delft en Schiedam wordt besteed aan de aanleg van een spoortunnel in Delft en de spoorverbreding bij Abcoude. Het gaat om een bedrag van 430 miljoen gulden.

Daarmee gaf het kabinet gehoor aan een motie van het PvdAKamerlid Van Heemst die in december minister Netelenbos had gevraagd om te bekijken of het stukje snelweg met particulier geld kan worden gefinancierd.