Asielzoekers

Roel Janssen stelt de vraag wie ervoor verantwoordelijk waren dat Nederland wat betreft het aantal asielzoekers in absolute aantallen de een na grootste en relatief de grootste is in de EU (NRC Handelsblad, 18 februari). Zijn antwoord is: politiek gezien de ministers en staatssecretarissen van Justitie en Welzijn in de kabinetten-Lubbers en -Kok. Dat is juist. Maar er bestaat ook een verantwoordelijkheid van de media in de zin van openheid in informatie en juistheid van voorlichting. Het is mijn overtuiging dat de media terzake jarenlang tekort zijn geschoten. Ik hoop dat het vluchtelingendossier tot een volgende parlementaire enquête zal leiden, zoals Roel Janssen stelt, en dat de rol van de media niet buiten schot blijft.

    • Drs. A.M.M. Koeleman-Boon