Van Hees de nieuwe voorzitter van PvdA

Het congres van de PvdA heeft afgelopen zaterdag in Utrecht M. van Hees gekozen tot nieuwe voorzitter. Van Hees, hoofd van de regionale arbeidsvoorziening in Enschede en reeds lid van het partijbestuur, werd met 740 stemmen gekozen. Haar voornaamste concurrenten, de jongeren L. Booij en E. van Bruggen, kregen samen 451 stemmen.

De uitslag was voor enkele leden van de Jonge Socialisten (JS) aanleiding hun PvdA-lidmaatschap op te zeggen. JS-voorzitter Ramadan die de keuze voor Van Hees betreurde, heeft echter vanmorgen in een persoonlijk gesprek met de nieuwe voorzitter alle medewerking van zijn organisatie toezegd. Ook Booij en Van Brugen hebben laten weten dat zijzelf alsmede hun jongerenbeweging Niet Nix met Van Hees zullen samenwerken.

Het congres wees een motie van de Jonge Socialisten af, waarin het asielstandpunt van de PvdA-fractie wordt gehekeld. Vorige week zei fractievoorzitter Melkert dat de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers moet worden gestopt. Afgelopen zaterdag herhaalde Melkert dat standpunt nog eens voor het congres, en kreeg daarvoor de steun van een meerderheid.

Scheidend partijvoorzitter Vreeman deed zaterdag een beroep op zijn partij de privatisering van de Ziektewet gedeeltelijk terug te draaien. Volgens hem is deze te ver doorgeschoten en worden te veel werknemers er het slachtoffer van. Als Kamerlid was Vreeman al tegen deze maatregel.