Pronk ligt dwars

Over tien dagen zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Volgens minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) moet de betekenis van het provinciaal bestuur niet onderschat worden. ,,De provincies hebben het overzicht en weten wat de mensen willen, en de gemeenten concurreren onderling te veel'', zei Pronk, die onlangs de Hoeksche Waard, de Maasvlakte en de Rotterdamse wijk Overschie bezocht.

De provincie Zuid-Holland moet een streekplan opstellen voor de Hoeksche Waard, een groen gebied ten zuiden van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Er moet ruimte gevonden worden voor glastuinbouw en voor een bedrijventerrein van 250 hectare, bestemd voor havengebonden ondernemingen, want in Botlek/Europoort en elders aan de zuidkant van Rotterdam is geen ruimte meer.

De provinciale bestuurders, onder wie gedeputeerde en PvdA-lijstttrekker Jaap Wolf, vinden een gebied in het midden van de Hoeksche Waard, ten zuiden van Oud-Beijerland, daarvoor het meest geschikt.

Maar toen kwam Pronk langs en die ziet dat anders. Hij vindt de Hoeksche Waard een waardevol landschap, zeker net zo mooi als het veelgeroemde Groene Hart van Holland. Glastuinbouw en 250 hectare voor bedrijven vindt Pronk te veel van het kwade. ,,Een keuze tussen beide zou me liever zijn dan allebei'', vond hij. En een bedrijventerrein in het midden van dit groene gebied vindt Pronk verkeerd. Een locatie bij de noordrand van de Hoeksche Waard, dichter bij het Rotterdamse havengebied, dat zou veel beter zijn, meent de minister van Ruimtelijke Ordening. Dat klonk de inwoners van de Hoeksche Waard als muziek in de oren. Zij moeten niets van de provinciale plannen hebben.

Lijsttrekker Jaap Wolf vindt de voorkeur van zijn partijgenoot de ,,slechtste optie''. Want voor de noordrand van de Hoeksche Waard heeft de provincie plannen voor mooi wonen, recreatie en natuur. ,,Hier bedrijven en glastuinbouw concentreren zou een te grote aanslag zijn'', zegt hij. En: ,,Pronk spreekt met zijn pet van ruimtelijke ordening op. Ik verwacht dat het ministerie van Economische Zaken een warm voorstander is van onze visie.''

Pronk had ook een leuke verrassing voor inwoners van Overschie, de wijk die doorsneden wordt door de A13, een van de drukste autowegen van het land. De minister vindt dat er tussen de A13 bij Delft en de A20 bij Terbregge een verbinding moet komen om de A13 bij Overschie te ontlasten.

Maar Wolf zegt: ,,Dat is ook zeker nodig, maar dat is voor mij voorlopig niet aan de orde.''

Vraag aan Wolf: ,,Als je PvdA stemt, waar stem je dan voor?'' Wolf: ,,Tja, ik kan me voorstellen dat die vraag wordt gesteld.''

    • Jan Gerritsen