Politie van Londen is `racistisch'

De Londense politie is een bolwerk van racisme. Dat is de conclusie van een gisteren uitgelekt brisant rapport over de onopgeloste moord op de zwarte tiener Stephen Lawrence in 1993.

Volgens het rapport is ,,verderfelijk en geïnstitutionaliseerd racisme'' bij de Metropolitan Police de ,,hoofdoorzaak'' van het ,,niet-professionele'' onderzoek naar de geruchtmakende moord op Lawrence. Als de politie weigert racisme in eigen kring te accepteren en aan te pakken, zal zij er niet in slagen een algemeen draagvlak te krijgen voor de nodige samenwerking met etnische gemeenschappen, aldus het rapport.

Minister Jack Straw (Binnenlandse Zaken) ligt onder vuur, omdat hij via de rechter aanvankelijk een publicatieverbod op het uitgelekte rapport afdwong, een noodmaatregel die bedoeld is voor situaties waarbij de Britse nationale veiligheid in het geding is. Later versoepelde de regering het verbod. De Britse pers veroordeelt Straws ,,muilkorf-bevel'' vandaag unaniem als een ,,ongerechtvaardigde aantasting van de persvrijheid'' en een voorbeeld van ,,autoritair'' en ,,arrogant'' optreden van de regering-Blair.

Lawrence, een 18-jarige scholier, werd in april 1993 door een groep van vijf à zes blanke jongeren aangevallen toen hij met een vriend op een bus stond te wachten in het zuidoosten van Londen. Hij stierf door messteken in de borst. Omdat agenten en inspecteurs de dood van Lawrence niet van meet af aan als een racistische moord hebben beschouwd, bleef belangrijke informatie achter. Zo werd de getuigenverklaring van Lawrence's vriend, eveneens zwart, aanvankelijk genegeerd, omdat agenten hem als verdachte behandelden. Rechtszaken tegen de vijf vermoedelijke moordenaars, bekende racisten, deels met criminele achtergrond, zijn wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Volgens het rapport heeft de politie ,,collectief gefaald in haar dienstverlening aan burgers wegens hun huidskleur''.

Een eerder rapport pleitte de betrokken agenten vrij. Daarna begonnen de ouders van Stephen Lawrence met anti-racisme groepen een campagne voor een onafhankelijk onderzoek. Het nieuwe rapport, opgesteld door oud-rechter Sir William Macpherson, levert scherpe kritiek op hoofdcommissaris Sir Paul Condon. Deze weigerde te accepteren dat zijn korps ,,institutioneel racistisch'' is, hoewel hij bij zijn aantreden in 1993 beloofde het racisme onder de 26.000 Londense agenten te zullen aanpakken. Collega-hoofdcommissarissen uit andere grote steden hebben tijdens dit onderzoek wel erkend dat hun korpsen van racisme zijn doortrokken. Aangenomen wordt dat Condon onder grote druk komt te staan om ontslag te nemen. Het onderzoek doet 70 aanbevelingen, waaronder heroverweging van het beginsel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp berecht kan worden.

    • Hans Steketee