PINGPONGEN OP HET BINNENHOF...

Het is campagnetijd, en dus is het grote pingpongen weer begonnen. De ene politicus `pingt' met een nieuw of `nieuw' voorstel: Ad Melkert met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, Hans Dijkstal met de automobilisten, Thom de Graaf met arbeidsrechtelijke bescherming voor uit de school klappende ambtenaren. De andere politicus `pongt' met een - meestal - afwijzende reactie.

Het actie-reactie-spelletje wordt nog intensiever en met nog verfijndere tactieken bedreven dan tijdens vorige campagnes. Dat komt mede doordat de diverse politieke partijen hun pingpongteams al vroeg en uitbundig in stelling hebben gebracht. Al enkele weken geleden kregen journalisten van de D66-voorlichtingsafdeling te horen dat de koffie daar elke ochtend warm was, en reacties en toelichtingen van de fractievoorzitter op de dingen van de dag konden worden verkregen.

Oppositiepartij CDA heeft elke vrijdag, voorafgaande aan de wekelijkse persconferentie van de minister-president, een eigen Keek op de Week, waarin fractievoorzitter, pardon, fractiesecretaris Hans Hillen alle `tits and tats' uit de paarse coalitie becommentarieert. Het lijkt op een late toepassing van de lessen van Hans Wiegel, die het CDA ooit adviseerde de persconferentie van de minister-president te overtroeven met eigen nieuws.

Ondertussen willen de twee onderwerpen die buiten het Binnenhof voor op ieders tong liggen, maar geen campagnethema worden: de Koerden en de Bijlmerramp. Het eerste houdt Nederland gevangen in de vraag wanneer de tolerantie van een vervolgde bevolkingsgroep moet overslaan in vrees voor nieuwe aanslagen. Het tweede levert opnieuw een soort pingpongspel op: de ene getuige die voor de parlementaire enquêtecommissie verschijnt, doet een onthulling; de andere getuige ontmaskert die onthulling weer als een vergissing of misvatting.

...RAMP IS GEEN GOED THEMA...

,,De Bijlmerramp heeft een deuk in het vertrouwen in de politiek gebracht'', zei Ada Wildekamp, PvdA-lijsttrekster in Noord-Holland een week geleden tijdens een campagnebijeenkomst in Amsterdam. ,,Dat vertrouwen kunnen we de burger alleen maar teruggeven als we laten zien dat Wim Kok de touwtjes strak in handen heeft.''

Andere politici drukken zich nog steviger uit: de Bijlmerenquête is qua politiek het onderwerp dat burgers het meest bezighoudt, maar waar qua campagne het minst om er een slaatje uit de slaan is. Rudy Speaar, bijvoorbeeld, fractievoorzitter van D66 in de stadsdeelsraad Amsterdam Zuid-Oost, zegt: ,,Ik vrees het ergste voor de opkomst op 3 maart. Elke poging hier om een gesprek over politiek te beginnen of een initiatief te ontplooien smoort in desinteresse. Mensen zijn er duidelijk niet met hun hoofd bij. De afwikkeling van de Bijlmerramp speelt daar hoogstwaarschijnlijk een grote rol bij.''

,,We hebben geen activiteiten in de Bijlmermeer gepland'', zegt Eddy Meijer, drogist en VVD-voorzitter Amsterdam-Zuid-Oost ,,Terwijl de enquête bezig is, kun je ook weinig.'' Hij voelt er weinig voor om bijvoorbeeld de PvdA in dit kader onder schot te nemen. De PvdA'er Ruud Janssen was voorzitter van de stadsdeelraad ten tijde van de Bijlmerramp, en was op de bewuste avond van 4 oktober 1992 te laat op de plek des onheils. Hij werd gehoord door de parlementaire enquêtecommissie. ,,Ik ga er vanuit dat Janssen volkomen te goeder trouw was, en ga van dat te laat komen echt geen campagnethema maken'', aldus de liberaal Meijer.

Waar de Bijlmerramp toch politiek wordt uitgebaat, wordt die opgehangen aan minder beladen onderwerpen zoals het milieu, of de uitbreiding van Schiphol. Zo zegt Ed Wagemaker, campagneleider van de PvdA-Noord-Holland, ferm: ,,We proberen het geschokte vertrouwen van de burger terug te winnen door vast te houden aan strikte milieugrenzen voor Schiphol en op termijn naar zee te gaan, in plaats te blijven vliegen boven dichtbevolkte gebieden.'' Komende donderdag zal deze optie tijdens een van weinige campagne-avonden in de Bijlmermeer nog eens aan bod komen, kondigt hij aan.

Alsof je daar iets mee opschiet, schampert VVD-fractievoorzitter Silvertand uit Zuid-Oost. ,,Met een vliegveld in zee vergroot je juist de kans op rampen, met al die meeuwen en andere vogels boven zee die je vliegtuigmotoren binnenvliegen. Nee, laten we er maar niet omheendraaien: de veiligste oplossing voor de Bijlmer is dan om gewoon Schiphol sluiten, en dan met z'n allen een stukje armoede te accepteren, omdat de internationale handel zich dan naar het buitenland verplaatst. Mij best hoor, maar ik weet één ding zeker: Nederlanders zijn tegen armoede.''

...VERTROUWEN IN POLITIEK IS ZOEK...

Politieke partijen kunnen deze dagen maar beter uit de Bijlmer blijven, zegt Lony Wesseling, voorzitster van de werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. De werkgroep is een van de vele burger-initiatieven die na oktober 1992 als paddestoelen uit de grond schoten.

Afgelopen weekeinde hield Wesseling nog een politieke peiling onder de leden van haar werkgroep. ,,Er zijn er nogal wat bij die door de Bijlmerenquête de politiek en de overheid helemaal hebben afgeschreven, al zijn er gelukkig ook nog mensen die een sprankje hoop hebben gehouden dat de politiek haar verantwoordelijkheid zal nemen en niet alles naar ambtenaren zal afschuiven.''

Ze verwijst naar een enquête van De Telegraaf, afgelopen donderdag. Die wees uit dat de parlementaire Bijlmerverhoren onder de bevolking een zeer grote bekendheid genieten, maar tevens een anti-politieke stemming tot gevolg hebben. ,,En degenen die straks toch gaan stemmen'', zegt Wesseling, ,,zijn geneigd naar alternatieven te zoeken, omdat het vertrouwen in paars flink is geschonken. Veel kiezers komen dan bij GroenLinks uit, omdat die zich sterk tegen de groei van Schiphol heeft gekeerd.'' Roel van Duijn, de groene activist die met een eigen lijst de provinciale verkiezingen is ingegaan, heeft zelfs één van de leden van de werkgroep van Wesseling bereid gevonden om op zijn provinciale kieslijst te gaan staan.

Toch blijft het dezer dagen behelpen voor de politieke partijen in de Bijlmer, erkent ook Wesseling. Temidden van de herinneringen en de emoties die de verhoren oproepen, is eerder plaats voor gebaren dan voor felle campagne-activiteiten. Stadsdeelvoorzitter Belliot (PvdA) heeft vorige week op de televisie de ministers Netelenbos (Verkeer) en Borst (Volksgezondheid) opgeroepen na afloop van de parlementaire enquête naar de Bijlmermeer te komen, en de bewoners excuses aan te bieden over de afwikkeling van de ramp. De ministers denken nog over dit verzoek na.

Redactie: Kees Versteegh