Nieuw geld tart Italiaanse orde

Het bod van Olivetti op Telecom Italia is een gedurfde overnamepoging door een groep onder- nemers die `de nieuwe kapitalisten' worden genoemd.

David heeft de eerste etappe gewonnen. Toen vrijdag duidelijk werd dat Olivetti voor zondagmiddag de raad van bestuur zou bijeenroepen voor een bod op Telecom Italia, brak paniek uit bij `Goliath'. Telecom probeerde inderhaast een verdedigingsmuur op te werpen door voor zondagochtend zijn raad van bestuur bijeen te roepen.

Daarom verplaatste Olivetti zijn vergadering naar zaterdagavond. Telecom ging weer een uur vroeger zitten. Uiteindelijk had Olivetti als eerste genoeg bestuursleden bij elkaar, zaterdagmiddag om drie uur. Het bod werd gedaan, Telecom mocht geen wezenlijke structuursverandering meer aanbrengen en kon in eerste instantie weinig meer doen dan in een communiqué mopperen dat het bod onduidelijk is en vol gaten zit.

Daar zal het zeker niet blijven. Telecom's chief executive officer Franco Bernabé heeft duidelijk gemaakt dat hij zich met hand en tand zal verzetten. Hoe is onduidelijk. Het kabinet heeft vanmorgen gezegd afzijdig te zullen blijven. Hulp zoeken in het buitenland kan averechts werken, want in de discussie speelt een grote rol dat Telecom Italia in veler ogen in Italiaanse handen moet blijven. Geprobeerd wordt de vakbonden in stelling te brengen. Van de kant van Olivetti is gesuggereerd dat misschien wel een vijfde van de werknemers van Telecom Italia zou moeten worden ontslagen.

Vooralsnog probeert Telecom Italia het bod van Olivetti als ongeloofwaardig af te schilderen. Olivetti biedt 10 euro per aandeel Telecom, tien procent meer dan de slotkoers vrijdag. Aandeelhouders wordt 60 procent in contanten, 26 procent in obligaties en 14 procent in aandelen van Olivetti-dochter Tecnost aangeboden. In totaal is het bod ruim honderd miljard gulden waard.

Verkoop van zijn belangen in zijn eigen telecommunicatiebedrijven Omnitel en Infostrada dekt die kapitaalbehoefte maar voor 15 procent. Telecom Italia suggereert dat Olivetti misschien wel kan slagen in zijn overnamepoging, maar dat Olivetti zich daarvoor zo diep in de schulden moet steken dat het direct na de transactie weer belangrijke onderdelen van Telecom Italia zou moeten verkopen.

Colaninno ontkent niet dat hij een aantal Telecom-dochters zou willen verkopen, maar daarbij gaat het om bedrijven die niet essentieel zijn voor de telecommunicatiesector.

Suggesties dat hij de Telecom-dochter voor draadloze telefonie – Telecom Italia Mobile, een van de best lopende onderdelen van het bedrijf – zou willen verkopen om contanten te krijgen wees Colaninno gisteren als absurd van de hand. In zijn toekomst voor Telecom Italia ziet hij mobiele en vaste telefonie als onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Het bod is ingegeven door de inschatting dat Telecom Italia een bedrijf is dat zijn potentieel maar zeer gedeeltelijk heeft gerealiseerd. Na de privatisering twee jaar geleden, die al op veel verzet was gestuit, heeft Telecom Italia geleden onder een reeks machtswisselingen aan de top en een onduidelijk beleid.

Bernabé, die geldt als een zeer bekwaam manager, is pas in november vorig jaar aangetreden. Kennelijk gaat Colaninno ervan uit dat overname van Telecom Italia en afstoting van de eigen telecommunicatie-activiteiten van Olivetti meer perspectieven biedt dan uitbouwen van Omnitel en Infostrada, de huidige telecommunicatiedochters van Olivetti.

Een belangrijk element in de discussie is de wens onder de meeste politici en vakbondsleden om Telecom Italia in Italiaanse handen te houden. ,,Italië heeft erg weinig grote protagonisten in de wereldeconomie, en dit bedrijf is ons kostbaarste bezit voor ons toekomstige economische leven,'' zei oud-premier Romano Prodi gisteren.

Olivetti-president Antonio Tesone sprak tegenover de Corriere della Sera geruchten tegen dat achter het overnamebod een groot buitenlands bedrijf zit. Het bod wordt gedragen door een aantal ondernemers uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije, zei hij. ,,Ons fundamentele doel is te garanderen dat in ieder geval de telecommunicatie-industrie in Italiaanse handen blijft.''

Opvallend is dat ook de handelsbank Mediobanca achter het bod zit. Deze bank heeft een sleutelrol gespeeld in de naoorlogse economie van Italië.

Daarbij heeft Mediobanca vaak samengewerkt met banken en ondernemers als Gianni Agnelli, wiens familie de Fiat-groep controleert en die sinds de privatisering ook een belangrijke rol speelt in Telecom Italia.

De Ifil-houdstermaatschappij van de Agnelli's heeft gisteren haar vertrouwen uitgesproken in de huidige leiding van Telecom. Als de Agnelli's en hun bondgenoten nu hard en openlijk in botsing komen met de ondernemers achter het Olivetti-bod en Mediobanca, worden de kaarten in de Italiaanse economie opnieuw geschud.

    • Marc Leijendekker