Massaal protest boeren in Brussel

Enkele tienduizenden boeren betogen vandaag in Brussel tegen voorgenomen hervormingen in het Europese landbouwbeleid. De boeren vrezen dat de plannen zullen leiden tot aanzienlijk inkomensverlies.

Uit angst voor rellen is de Europese wijk van Brussel hermetisch afgesloten. Vijfduizend agenten, uitgerust met waterkanonnen en overvalwagens, zijn op de been gebracht. De boeren zijn afkomstig uit alle landen van de Europese Unie. Ongeveer de helft van de betogers komt uit Frankrijk, dat het grootste aantal boeren telt en dat het meest profiteert van het huidige Europese landbouwbeleid. Ook uit Duitsland is een grote delegatie afgevaardigd.

`Gerechtigheid voor de boeren, kwaliteit voor de maatschappij', luidt het motto van de boze boeren. Ze zwaaien met ballonnen en vlaggen - zwarte maar ook de blauw-gele vlag van de Europese Unie.

,,Wat er ook gebeurt, wij boeren moeten volledig worden gecompenseerd voor het inkomensverlies dat we kunnen lijden als gevolg van prijsdalingen'', eiste vanmorgen Luc Guyau, voorzitter van de organiserende Europese landbouwvereniging Copa. ,,We willen dat het Europese landbouwbeleid, hoofdzakelijk gebaseerd op door familie gerunde bedrijven, wordt ondersteund door een duurzame hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.''

De verwachte opkomst was veertigduizend. Rond zeven uur vanochtend arriveerden de eerste van de 780 ingezette bussen in Brussel. De ministers van Landbouw van de Europese Unie zouden intussen vanmiddag aan een marathonvergadering over de geplande hervormingen beginnen, die tot het weekeinde kan duren.

De betoging, die vanmorgen begon in het Jubelpark, is lawaaiig, met veel knallend vuurwerk en gefluit. Gewapend met vlaggen, spandoeken en fel gekleurde regencapes trekken de boeren door de natte straten van Brussel. Om de gevolgen van de voorgenomen hervormingen te illustreren trok een Italiaanse boer een skelet op een plastic tractor voort. Veel spandoeken zijn gericht tegen corruptie van eurocraten. ,,Zo kan het niet langer'', roept een boer uit Sleeswijk-Holstein .

Een honderdtal Italiaanse boeren kwam vorige week al aan in België. Ze moesten hun tractoren en vee aan de grens laten staan, want in heel België geldt sinds vorige week een verbod op het rijden met tractoren op de openbare weg. Ook rieken en ander gevaarlijk materiaal mochten niet van stal worden gehaald. Een veertigtal Italiaanse boeren die zich gisteravond ophielden bij het gebouw van de Europese Commissie, werd door de politie uiteengedreven.

De zware veiligheidsmaatregelen in Brussel zijn ,,het maximum wat technisch mogelijk is in België'', aldus burgemeester de Donnéa. ,,Die mensen komen hier niet om aan toerisme te doen, hè'', merkt een agent op. ,,Ze nemen het misschien slecht op dat ze niet dicht bij de Europese instellingen mogen komen.'' Het gebied rond het Europese raadsgebouw, waar de ministers van Landbouw vergaderen, is hermetisch afgesloten. Het Europees Parlement is gesloten, Commissie-ambtenaren hoeven evenmin op hun werk te komen.

De Europese wijk biedt de aanblik van een belegerde stad, met wegversperringen en overal politie. Gistermorgen al werden de eerste versperringen neergezet. De betogers mogen niet in de buurt komen van het raadsgebouw, met uitzondering van een delegatie die vanmiddag een petitie zou afleveren namens de 7 miljoen Europese boeren. Alleen met speciale pasjes en enkel te voet kan je op een beperkt aantal plekken door het cordon heen. Omdat de Schumanwijk hermetisch voor verkeer is afgesloten, zouden de ministers van Landbouw vanmiddag per helikopter bij het raadsgebouw arriveren. De overkoepelende boerenorganisatie Copa, die de betoging organiseert, vindt de maatregelen overdreven.

De gemeente Brussel heeft degenen die in de Europese wijk een woning of bedrijf hebben per brief verzocht geen symbolen van de Europese Unie voor het raam te hangen, want de gele sterren tegen een blauwe achtergrond zouden de woede van de betogende boeren maar aanwakkeren. Buurtbewoners werden ook verzocht hun auto's niet op straat te parkeren. Acht scholen in de wijk zijn gesloten. Het personeel van het Europees parlement is zelfs aangeraden geen verplaatsingen in Brussel te maken.

Uit veiligheidsoverweging is de voor vandaag geplande bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken naar Luxemburg verplaatst. Zo ontsnappen ze aan de boeren, maar niet aan de Koerden die betogen tegen de arrestatie van hun leider Öcalan. Zowel Luxemburg, wegens de Koerden, als België, wegens de boeren, hebben hun grenscontroles tijdelijk opnieuw ingesteld. Vooral aan de Belgische grens stonden gisteren al files.

Na toespraken vanmorgen van de boerenleiders in het Jubelpark, niet ver van het raadsgebouw, zou vanaf twaalf uur de demonstratieve mars beginnen van 5 kilometer. De door de politie vast gestelde route, door onder meer de Blijde Inkomstraat en over het Ambiorixplein, komt zo dicht mogelijk bij de Europese instellingen maar gaat niet er langs. De boeren vertrokken in groepen per land, ieder op een vastgesteld tijdstip en elk met een vertegenwoordiger die er voor moet zorgen dat de zaak niet uit de hand loopt. Iedere nationaliteit demonstreert voor iets anders. Allemaal zijn ze tegen de voorgenomen hervormingen, maar om uiteenlopende redenen. Net als overigens hun ministers. Zo willen de Italianen dat de huidige melkquota worden verruimd, in tegenstelling tot Fransen en Duitsers. Fransen en Ieren protesteren dan weer tegen de voorgenomen prijsverlaging van rundvlees. Om drie uur vanmiddag werden de eerste betogers weer op het vertrekpunt verwacht.

RITUELE DANS6

    • Birgit Donker