Courantier

In de jongste Van Dale wordt het begrip `courantier' omschreven als `dagbladschrijver'. Ooit werd hiermee een krantendirecteur bedoeld die zich ook energiek met de inhoud bemoeide. Dit soort courantiers stierf in de afgelopen decennia uit toen redacties zich de inhoud van de krant toeëigenden.

De komst van Internet, cd-rom en databanken opent voor de krantendirecteur nieuwe mogelijkheden. De courantier-nieuwe-stijl heeft een `merk' in handen dat op vele manieren kan worden uitgevent: behalve als papieren `product' kan de krant worden gedistribueerd als naslagwerk op cd, als `knipselkrant' en als dagelijkse nieuwsbron op Internet. In de ongekende mogelijkheden die dagbladuitgevers nu kunnen aanbieden, zijn kapitalen geïnvesteerd. Dat betaalt zich `straks' terug, is de gedachte.

De werkelijkheid van de on-line-krant blijkt toch weerbarstiger. De New York Times-on-line besloot vorig jaar de betaalde toegang tot de site op te heffen, hetzelfde gebeurde onlangs met Slate Magazine van Microsoft. Maar zodra zij abonnementsgeld heffen, daalt het aantal bezoekers drastisch. Slate Magazine trekt tien tot twintig keer meer bezoekers wanneer het gratis wordt verspreid.

Dit is een fragment uit `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad: www.nrc.nl