Bezuinigingen op kunstopleidingen

De veertien kunstacademies en hogescholen maken zich grote zorgen over de 25 miljoen die zij de komende vier jaar moeten bezuinigen.

Deze week beslist staatssecretaris Van der Ploeg (PvdA, Cultuur) hoe hij die bezuinigingen op het kunstonderwijs gaat invullen. Hij wacht daarmee tot na een overleg met de HBO-raad, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

De bezuinigingen van 25 miljoen stammen nog uit de vorige kabinetsperiode en waren een besluit van Van der Ploegs voorganger, staatssecretaris Nuis (D66). Deze bezuinigingen komen bovenop de algemene bezuiningingen van 160 miljoen waar alle hogescholen deze kabinetsperiode mee te maken krijgen.

Volgens de voorzitter van de HBO-raad, F. Leijnse, zijn de bezuinigingen van 25 miljoen gebaseerd op de verkeerde veronderstelling dat het kunstonderwijs opleidt voor de bijstand. Uit de Kunstenmonitor van de HBO-raad blijkt dat afgestudeerden van de kunstacademies niet vaker werkloos zijn dan afgestudeerden van andere HBO-opleidingen.

Richard E. Ouwerkerk, directeur van de Willem de Kooning Academy in Rotterdam beaamt dat het kunstonderwijs nog te veel het imago heeft van een schilderclubje waarvan de afgestudeerden gedoemd zijn om werkloos te worden. Ouwerkerk: ,,Terwijl tachtig procent van onze studenten een toegepaste opleiding zoals grafisch ontwerpen of een lerarenopleiding volgt. Die mensen vinden bijna allemaal meteen na het afstuderen een baan. Bovendien wordt er een tekort aan ontwerpers verwacht in de nabije toekomst. Soms worden ze tijdens hun studie al door bedrijven weggekocht. Dan vraag je je echt af waar Van der Ploeg mee bezig is.''

Adelheid Feryn, secretaris van het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag, maakt ook zich grote zorgen. Zij verwacht dat er academies failliet zullen gaan. ,,Het is wachten op de opleidingen die de langste adem hebben en die als eerste omvallen'', zegt ze. Volgens haar is het moeilijk om nog meer te bezuinigen, omdat de kunstacademies al jaar na jaar hebben ingeteerd op hun budget. ,,Op een gegeven moment houdt het op. Je kunt niet nog minder contacturen geven.''