Artsen Italië innen honorarium voor gestorven patiënten

De patiënten waren al jaren geleden overleden, maar toch kregen ongeveer 450 huisartsen in het noordoosten van Italië nog geld voor hen. Soms was dat alleen de ongeveer tachtig gulden per jaar voor iedere patiënt in de praktijk, maar regelmatig kregen de artsen ook vergoedingen voor consults, huisbezoek en het voorschrijven van recepten.

De politie en het ministerie van Gezondheid zijn zo geschrokken van deze cijfers dat ze besloten hebben het fraude-onderzoek naar heel het land uit te breiden. Alleen al in de noordoostelijke regio Veneto, waar de inwoners prat gaan om hun rechtschapenheid, arbeidszin en immuniteit voor corruptie, bleken er van de 200.000 `behandelde' patiënten wier gegevens werden gecontroleerd, ongeveer 15,000 te zijn overleden.

Niet overal is sprake van opzettelijke fraude. Soms ligt de schuld bij de trage bureaucratie: de gemeente geeft de overlijdensaktes met veel vertraging door aan de gezondheidsdienst, en die heeft weer veel tijd nodig om de gegevens te verwerken. Maar de politie is ook een aantal artsen op het spoor gekomen die bewust misbruik maakten van de bureaucratische traagheid. Huisartsen klagen vaak over late en slechte betaling. Sommige artsen hebben daar een eigen oplossing voor gevonden door rekeningen uit te schrijven voor behandeling van mensen die soms al decennia dood zijn.

Het onderzoek illustreert nogmaals de enorme lacunes en de fraudegevoeligheid binnen de gezondheidszorg. Hoewel de gezondheidszorg in principe is gedecentraliseerd, worstelt zij met een enorme bureaucratie.

Een ander kernprobleem is de vermenging van staatszorg en de particuliere sector. In principe valt de gezondheidszorg onder de staat, maar omdat die niet alle voorzieningen kan aanbieden, geeft de staat voor een aantal ingrepen vergoedingen aan particuliere klinieken.

Donderdag zijn in Milaan vijf specialisten van de befaamde kliniek San Raffaele aangeklaagd omdat ze misbruik hadden gemaakt van deze situatie. Zij hadden de staat rekeningen gestuurd voor niet-uitgevoerde behandelingen en verzorging. Hiermee zou de staat voor naar schatting 150 miljard lire, ongeveer 170 miljoen gulden, zijn opgelicht.

Behalve het ziekenhuis in Milaan is ook een gerenommeerde kliniek in het nabije Monza betrokken bij deze fraude.

    • Marc Leijendekker