Winst Van Ommeren: 150 miljoen

Het Rotterdamse tankopslagbedrijf en scheepvaartconcern Van Ommeren heeft een bewogen jaar achter de rug. Het bedrijf realiseerde in 1998 een recordwinst van 150,3 miljoen gulden, zag een fusie met Pakhoed mislukken en hervormde de scheepvaart.

Tijdens een toelichting op de cijfers benadrukte bestuursvoorzitter C.J. van den Driest dat de resultaten aantonen dat het enkele jaren geleden in gang gezette proces van terugtrekking op de kernactiviteiten tankopslag en scheepvaart een juiste visie is gebleken. Maar om verder te groeien moet Van Ommern op zoek naar schaalvergroting. Dat kan volgens Van den Driest op drie manieren. Fuseren, samenwerking met derden of acquistities. Afgelopen jaar ging een fusie met Pakhoed niet door. Beide partijen konden het niet eens worden over de eis van Brussel om de opslagcapaciteit in Rotterdam te verminderen. Pakhoed komt wat een fusie betreft voor Van den Driest niet meer in beeld. ,,Dan moeten zowel daar als hier andere mensen achter de bestuurstafel zitten wil zo'n fusie ooit nog eens een serieuze kans hebben'', meent Van den Driest.

In 1998 voegde Van Ommeren zijn activiteiten in de zeetankvaart samen met het Zweedse Bröstrom. Onder de naam Brovo is Van Ommeren met ongeveer 50 schepen een krachtige speler in het transport van minerale olieproducten en bulkchemicaliën. Voor de binnenvaartvloot (de grootste in Nederland) staat een ambitieus nieuwbouwprogramma op stapel. De komende vijf jaar zullen à raison van 12 tot 14 miljoen gulden 8 tot 10 nieuwe schepen in de vaart komen.

Het fundament waar van Ommeren op rust betreft echter de tankopslag. Een sector waar het bedrijf over enkele jaren wereldwijd aan capaciteit 20 miljoen kubieke meter aan de klanten wil aanbieden. De komende jaren zal Van Ommeren jaarlijks 250 miljoen gulden investeren, waarvan 80 procent naar tankopslag zal gaan. Met name Houston, een belangrijk olie- en chemieknoopunt, is nog een blinde vlek op de kaart van het netwerk van Van Ommeren, dat daarentegen vorig jaar in de oliesector gouden zaken heeft gedaan in Singapore. Mede daardoor is een negatief effect van de Azië-crisis bij Van Ommeren uitgebleven.

Van Ommeren profiteert steeds sterker van de concentratietendens in de olie- en chemische industrie. Grote industriële opdrachtgevers vragen het bedrijf steeds vaker om behalve de opslag ook het voor- en natransport van vloeibare producten voor zijn rekening te nemen. In de rol van `logistieke partner' kan Van Ommeren een steeds groter dienstenpakket aanbieden. Dat variërt van activiteiten als tankvaart, scheepsagenturen en expeditie, tot het afhandelen van tankterminal-activiteiten. ,,De grote klanten vragen dit steeds meer van ons'', zegt van den Driest. ,,Ons beleid is er op gericht een keten van logistieke diensten aan te bieden die dit mogelijk maakt''.

Van Ommeren maakte gisteren over 1998 een winst bekend van 150,3 miljoen gulden, een stijging van 7,3 procent ten opzichte van de 140,1 miljoen in 1997. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg vorig jaar conform verwachting met ruim 17 procent tot 159,6 miljoen. Vooral de wereldwijde groei van de tankcapaciteit van Van Ommeren werpt zijn vruchten af. Het resultaat van de tankopslag steeg met 45 procent tot 176,9 miljoen.