Wiener Philharmoniker

Het bericht `Wiener laten eerste vrouwen toe' (NRC Handelsblad, 13 februari) is niet geheel juist. Een eeuw geleden, de Wiener Philharmoniker heette toen nog Wiener Konzertverein, werd op de Tweede Harp-lessenaar de 21-jarige Hedwig Baum benoemd. Meer dan haar aantrekkelijke verschijning heeft wellicht bij deze aanstelling het feit een rol gespeeld dat niet bij iedere uitvoering een tweede harp nodig is, dan wel dat het tijdelijk niet mogelijk was een geschikte mannelijke bespeler van dit bij uitstek `vrouwelijke' instrument te vinden. Mejuffrouw Baum is zeer beroemd geworden, zij het niet als harpiste, al soleerde zij op zondag 23 februari 1909 samen met de fluitist Justus Gelfius, eveneens aan de `Wiener' verbonden, in Mozarts dubbelconcert KV 299. Op het affiche prijkte de naam van de soliste: Vicki Baum. De lezer raadt het al: Eingang zur Bühne, Menschen im Hotel, Rendez-vous in Paris, om maar eens enkele van haar successen te noemen.

    • Dr. W. Veltheer