Visser wil niets van pleziertochtje weten

Partij: PvdA

Gebeurtenis: op de boot met binnenvissers

Opkomst: circa 20 mensen, voornamelijk partijkader

Zetels PvdA: 14 van de in totaal 54

Doede Bleeker, vishandelaar en in zijn vrije tijd troubadour, pompt hardhandig de hand van de staatssecretaris van Landbouw. Deze geeft geen krimp. ,,Gaat u straks aan boord voor ons zingen'', informeert de bewindsvrouw, Geke Faber, vriendelijk en wijst naar een modderige praam, met daarop een afgetakelde caravan vol PvdA-vlaggen. Bleeker strijkt verlegen door zijn krullen en draait nog maar een zwaar shaggie.

De PvdA in Frieslân voert vrijdagmiddag campagne vanaf de Friese wateren, op een open praam van IJlst naar Sneek. Gedeputeerde en lijsttrekker Sicko Heldoorn dringt ook nog eens aan bij de amateur-zanger. Bleeker heeft geen zin. Hij is immers voor een ander doel gekomen; hij wil de staatssecretaris vertellen over de problemen van de beroepsvissers in Friesland.

Vierentwintig `binnenvissers' telt de provincie nog. Vroeger waren ze met z'n zeventigen. Beroepsvissers mogen op paling vissen, sportvissers op schubvissen. Dat is enkele jaren geleden afgesproken. De hoeveelheid paling daalt echter snel, het aantal schubvissen stijgt. Gevolg: de binnenvissers verdienen nauwelijks genoeg geld. En dan zijn er nog stropers. In de nacht trekken ze hun netten door het water, weet Bleeker. Laatst nog kreeg hij zo'n 500 pond snoekbaars aangeboden van zo'n stroper. ,,Wegwezen, zei ik. Van een stroper koop ik niet.'' Staatssecretaris Faber is van de problemen op de hoogte. De beroeps- en sportvissers moeten het onderling oplossen, in een soort visbeheer-commissies, schreef ze vorige maand. Binnenvisser Bertus Visser heeft zijn twijfels. Gekleed in een oliepak ontvangt hij een verwaaide staatssecretaris op zijn schip De Pietertje, midden op het water, even voor Sneek. ,,D'r benne meer stropers dan beroepsvissers'', zegt hij. ,,En wat moeten we doen bij een ruzie tussen beroeps- en sportvissers in zo'n commissie?'' Faber knikt begrijpend: ,,Reageer!'', zegt ze. ,,Tot 15 maart kunt u zelf suggesties doen.''

Lijsttrekker Sicko Heldoorn toont zich aan het eind van de middag tevreden. Hij wilde anders dan anders campagne voeren en besloot, in navolging van een Groningse partijgenoot, een tournee door de provincie te maken: de Fryslân Tour. Met allerlei vervoersmiddelen trekt hij de komende dagen door de provincie; de open praam was, ondanks de regen en de wind, een goed idee. Tijdens de tournee bezoeken hij, andere kandidaat-Statenleden en partijgenoten diverse belangenorganisaties. Die gesprekken met organisaties moeten de aandacht trekken, onder andere van de media, en zorgen voor mond-op-mond-reclame voor de PvdA.

Gewest-voorzitter en burgemeester van Opsterland, W. Cornelis, weet nog een reden voor de andere campagne-aanpak. ,,Verkiezingsbijeenkomsten van de PvdA speelden zich meestal af in rokerige zaaltjes, voor de eigen partijgenoten. Dat moest anders. We willen een open en creatieve campagne en moeten plezier uitstralen. De PvdA wordt te vaak gezien als een serieuze, naar binnen gekeerde club.'' Op het stille water wordt het plezier door weinig mensen gezien. En folderen is onmogelijk. Het deert Cornelis niet. ,,Wij trekken de aandacht, de afdeling moet folders uitdelen. Beide zaken zijn belangrijk.''

De verkiezingscampagne is, zegt de gewest-voorzitter, ook een manier om de afdelingen meer bij de partij te betrekken. Want die zijn een beetje ingedut. ,,Een vergadering van de PvdA moet net zo leuk worden als de tennis-vereniging.'' De afdelingen worden nu al op een bijzondere manier gestimuleerd; de afdeling die het leukste evenement voor de Fryslân Tour van Sicko Heldoorn heeft bedacht, krijgt na de Provinciale Staten-verkiezingen een prijs van de fractie.

Dit is het eerste deel van een serie over verkiezingscampagnes voor de Provinciale Staten op 3 maart.

    • Yaël Vinckx