Topopleiding conservatoria

De conservatoria in Enschede, Arnhem en Zwolle hebben samen een nieuwe topopleiding muziek ontwikkeld. De Messiaen Academie richt zich op tallentvole muziekvakstudenten en verzorgt vervolgopleidingen aan studenten die aan het conservatorium zijn afgestudeerd. Na een toelatingsexamen kunnen ook studenten van andere conservatoria uit binnen- en buitenland tot de Messiaen Academie worden toegelaten. (ANP)