Techniek (1)

In zijn Overpeinzing (Z 16 jan.) vraagt Montag zich af wat er aan gedaan moet worden opdat New Metropolis de aandacht krijgt die het verdient. Een belangrijk manco in Nederland is het ontbreken van positieve aandacht voor de techniek.

In de Eerste en Tweede Kamer ontbreken nagenoeg hoger technisch opgeleiden. We zijn een door alfa's bestuurd landje. Het is nog niet zo lang geleden dat een (vrijetijds-)studie als politicologie een gelijke studielast had als een technisch wetenschappelijke! Het technisch onderwijs krijgt ook knauw op knauw. Onder politieke druk is het onderwijs op lts-niveau, verworden tot een semi-Mavo-opleiding, waar niemand op zit te wachten. Hbo en technische universiteiten moeten fors geld inleveren.

Techniek haalt de media voornamelijk als sprake is van een negatief effect op het milieu of rampen door het begeven van producten of constructies — een gebroken hartklep of een ongeval met een booreiland. Televisie en radio laten het, op een enkele uitzondering na, afweten. Opmerkelijk is echter dat bijvoorbeeld een Teleac-cursus `Lassen, lijmen en plaatbewerken' (op een ongunstig laat uur) een kijkdichtheid haalde tot 150.000 kijkers; meer dan menige tv-uitzending. In het katern Wetenschap en Onderwijs van deze krant krijgen de technische wetenschappen nauwelijks aandacht. Er is een vast stramien over alles wat groeit en bloeit, de sterren, de prehistorie en met enige regelmaat nauwelijks te volgen artikelen over het gedrag van deeltjes. En in een hoekje worden huis-, tuin- en keukenachtige natuurkundige verschijnselen op middelbare-schoolniveau aan de orde gesteld.

New Metropolis is een van de weinige links in Nederland naar de factor techniek en die moet worden behouden. Het zou goed zijn als de technische wereld New Metropolis breed ondersteunt, bijvoorbeeld door het instellen van een fonds waarvan je donateur kunt worden. New Metropolis is wellicht ook een uitstekende plek om te congresseren.

Hiernaast dient Den Haag een structurele bijdrage te verlenen. Techniek moet. Als ook techniek breed meer aandacht krijgt, is te verwachten dat vandaaltjes in de dop, die nu meer de sloopbestendigheid van de apparatuur beproeven dan ze te bedienen, uiteindelijk werkelijk geïnteresseerde bezoekertjes worden.

    • Ing. D. van der Torre