Tbc in Friese Beetgumermolen

In het Friese Beetgumermolen zijn twaalf gevallen van tbc geconstateerd. De GGD roept alle 950 inwoners van het dorp op zich te laten onderzoeken. De vrees bestaat dat één man het hele dorp heeft besmet tijdens een dorpsfeest.(ANP)