Rundvlees

De Commissie wil de prijzen voor rundvlees met 30 procent verlagen. Vergeleken met de andere producten loopt het rundvlees op dit ogenblik het verst uit de pas bij de wereldmarktprijzen. Tegenover die verlaging van de prijzen, stelt de Commissie voor de boer premies te gaan geven per dier.

Hoeveel die premie precies bedraagt hangt af van het soort dier. Bij zoogkoeien, meststieren en ossen is het bedrag steeds anders. Overigens zijn die premies er al sinds de vorige hervormingsronde in `92, maar ze worden in de huidige voorstellen verhoogd. De compensatie in de vorm van de premies maakt ongeveer 70 tot 80 procent van de prijsdaling goed.

Nederland heeft er op aangedrongen voor de kalversector apart nog iets te regelen, want die komt in het verhaal van de Commissie in het geheel niet voor. Nederland, Frankrijk, Italië, België en Duitsland zijn de enige Europese landen die zo'n kalversector kennen. Naar verwachting zullen de andere lidstaten mee willen gaan in zo'n voorstel, omdat er een volumeprobleem ontstaat als die mestkalveren niet langer worden geslacht en later als rundvlees op de markt zullen komen. Bovendien zijn het belangrijke `afnemers' van melkpoeder en dus zou er ook in het zuiveldossier een probleem ontstaan.

Ook op het punt van het rundvlees zullen naar verwachting lastige discussies worden gevoerd. Met name de Fransen vinden een prijsverlaging met 30 procent `gekkenwerk' en stellen voor eerst maar eens met 15 procent te beginnen. Bovendien willen ze meer compensatie voor de boeren. Ook een belangrijke `rundvee-natie' als Ierland toont zich fel gekant tegen de Commissie-voorstellen op dit punt.