Plan: school beslist zelf over computers

Scholen mogen zelf beslissen hoe ze het geld inzetten dat is bedoeld voor computers in de klas. Ze krijgen een vast bedrag per leerling. Daarmee mogen ze computers kopen, maar verplicht is dat niet. Ze mogen het geld ook gebruiken om leraren wegwijs te maken op de computer of de noodzakelijke software aan te schaffen.

Dat schrijft minister Hermans van Onderwijs in zijn nieuwe plan voor computers in de klas, waarmee het kabinet gisteren heeft ingestemd. Hermans (VVD) neemt hiermee afstand van het voornemen van zijn voorganger, oud-minister Ritzen (PvdA). Die wilde dat er per tien leerlingen een computer in de klas zou komen te staan.

Volgens een woordvoerder heeft de minister afstand genomen van dat plan, omdat de aanwezigheid van computers in een klaslokaal geen garantie is voor een goed gebruik van de apparaten. Eerdere computerprojecten hebben dat bewezen.

Hermans geeft in zijn plan de basis- en middelbare scholen meer eigen verantwoordelijkheid. De bewindsman zal op zijn beurt zorgen voor het landelijke computernetwerk Kennisnet. Via dat netwerk kunnen leerlingen, leraren en scholen vrijwel onbeperkt en zonder kosten voor de school communiceren. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld bibliotheken, archieven en musea raadplegen.

Anders dan zijn voorganger Ritzen zal minister Hermans geen `voorhoedescholen' selecteren die eerder dan de rest van de scholen kunnen beschikken over het geld. Daarmee komt de bewindsman tegemoet aan een wens van de Kamer. De Tweede Kamer vreest in navolging van de Onderwijsraad dat zo'n onderscheid leidt tot tweedeling in het onderwijs.

Hermans heeft voor zijn plan eenmalig 670 miljoen gulden tot zijn beschikking en nog eens 250 miljoen gulden structureel. De vereniging van schoolleiders VVO noemt dat bedrag ,,zeer teleurstellend.'' Het is de bedoeling dat de Onderwijsinspectie toezicht houdt op de computerontwikkeling in scholen. Uit een onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat dit jaar op basisscholen gemiddeld per 23 leerlingen één computer voorhanden is. Vorig schooljaar moesten nog 34 leerlingen met een computer doen.