Meevallers inzet twist in PvdA

Premier Kok wil niet morrelen aan de afspraken in het regeerakkoord over de besteding van belastingmeevallers. PvdA-fractievoorzitter Melkert, Kok zijn partijgenoot, suggereerde gisteren in een vraaggesprek `nadere afspraken' over deze meevallers te willen maken. Deze week werd bekend dat het kabinet in de laatste dagen van vorig jaar een extra belastingmeevaller heeft gehad, waarmee het totaal aan belastingmeevallers over dat jaar uitkomt op 1,8 miljard.

De belastingmeevallers gaan volgens afspraak naar het terugdringen van het begrotingstekort. Door deze afspraak helpt de meevaller dus niet bij de bezuinigingsronde die het kabinet dit voorjaar te wachten staat, als gevolg van hogere kosten door, onder meer, waterschade en asielzoekers. Zulke `uitgaventegenvallers' moeten, opnieuw volgens afspraak, worden betaald uit de budgetten van de ministeries.

Melkert zegt in het interview met het persbureau GPD: ,,Het regeerakkoord is geen spoorboekje (...) waarin precies vastligt hoe je moet handelen onder steeds wisselende omstandigheden en waar nooit van afgeweken mag worden. Het baart me zorgen als door de wat beperktere economische ruimte mensen met bescheiden inkomens minder gemakkelijk in de welvaart zouden delen.''

Op zijn beurt noemde Kok de afspraken in het regeerakkoord ,,vrij precies''. Het kabinet besprak gisteren de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Die wijzen uit dat de economische groei verder afvlakt, naar twee procent dit jaar. Het kabinet ging in het regeerakkoord uit van 2,25 procent per jaar gedurende deze kabinetsperiode.

Overigens komt het financieringstekort over 1998 uit op iets minder dan één procent. Minister Zalm van Financiën maakte dit gisteren bekend.