Meer greep van NOS op budget omroepen

Staatssecretaris Van der Ploeg (media) ontneemt de omroepverenigingen in Hilversum de greep op 250 miljoen gulden van hun gezamenlijke budget. Daarmee wil hij dat de raad van bestuur van de NOS programma's laat maken die zich meer onderscheiden van de commerciële zenders.

Dat blijkt uit een niet eerder bekend geworden artikel in de concessiewet, die vorige week door de ministerraad is behandeld. In een interview met NRC Handelsblad zegt Van der Ploeg dat hij niet tevreden is over de huidige programmering van de publieke zenders. De NOS beschikt al over een `programmaversterkingsbudget' van 10 procent van de omroepbegroting om te kunnen bijsturen, maar sluist het geld tot dusverre rechtstreeks door naar de omroepverenigingen.

,,Dat pik ik niet'', zegt Van der Ploeg. ,,Ik wil dat dat geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor profilering.'' Daarbij gaat het om ,,moeilijke programma's die anders tussen wal en schip vallen''. Bovendien verhoogt hij het versterkingsbudget van 10 naar maximaal 25 procent, ongeveer 250 miljoen gulden. Uiteindelijk moeten de programma's wel door de omroepverenigingen worden gemaakt. Zelf noemt hij de maatregel ,,nogal revolutionair''.

In Hilversum is onrust ontstaan over de versterkte greep van de politiek op de programmering van de publieke omroep. Voorzitter ds. A. van der Veer van de Evangelische Omroep toonde zich vrijdagavond ,,verbaasd'' over de maatregelen. ,,Tot dusver is de omroep altijd gekenmerkt geweest door onafhankelijkheid van commercie en politiek. Na het voorstel om de omroepbijdrage te fiscaliseren bemoeit de politiek zich nu niet alleen met de grootte, maar ook met de verdeling van het budget.''

Van der Veer ziet de maatregelen van Van der Ploeg als ,,bedreigend'' voor het voortbestaan van de omroepverenigingen.

Voorzitter F. Slangen van de KRO vindt dat de verenigingen worden ,,uitgekleed''. De maatregelen maken volgens hem duidelijk dat Van der Ploeg de verenigingen wil laten ,,verdampen''.

INTERVIEW VAN DER PLOEG: pagina 35, Zaterdags Bijvoegsel

    • Jaco Alberts