LAST VAN ZIEKTE

In de bijlage W&O van 30 januari (`De last van een ziekte') melden de hoogleraren De Haan en Vermeulen dat het heel goed mogelijk is dat de behandeling van multiple sclerose (MS) met interferon (kosten ƒ24.000 per jaar) vervangen zou kunnen worden door methotrexaat (kosten ƒ70 per jaar), mits mocht blijken dat het even veilig is. Dat betekent dat het niet meer bijwerkingen heeft dan interferon, dat voor deze indicatie (MS) geregistreerd is.

De auteurs wijzen erop dat de fabrikant van methotrexaat de kosten van registratie voor de behandeling van MS-patiënten niet wil dragen, omdat het patent voor de productie van het geneesmiddel verlopen is. Ligt het dan niet voor de hand dat het Ministerie van volksgezondheid het voor registratie noodzakelijke onderzoek bekostigt? De lobby van de MS-patiëntenvereniging dient de minister te wijzen op het belang van dit onderzoek, dat de kosten van het geneesmiddelengebruik mogelijkerwijs aanzienlijk kan verminderen.

    • D.O.E. Gebhardt Oegstgeest