Kuifje 1

Het geheugen kan een mens danig parten spelen. Menig getuige voor een enquêtecommissie bewijst dat keer op keer. Zodoende is het dan ook te vergeven dat Rudy Kousbroek in zijn briefje in deze rubriek van 13 februari zich danig in de personages bij `Kuifje' en Verne vergist. Hoewel reeds eerder geïllustreerd in deze krant werd aangetoond is kapitein Haddock een schaduw van Verne's kapitein Nemo, de Indische prins, die met zijn onderzeeboot `Nautilus' de zeeën doorkruist om de bezetters van zijn land, de Engelsen, zo veel mogelijk schade toe te brengen. Dat wordt in `20.000 mijlen onder zee' duidelijk beschreven.

Pencroff is de rondborstige matroos die van zichzelf zegt dat hij een domkop is, uit het `Geheimzinnige Eiland'. Ook in dat boek komt kapitein Nemo aan het eind voor. Hij is het die voor alle geheimzinnigheid gezorgd heeft, in een grot de laatste rustplaats voor zijn schip en zichzelf vindt en voor de goede afloop van het verhaal zorgt. Een wezenlijk verschil, maar ach, naar men zegt sliep zelfs Homerus wel eens.

    • J.M. Beek