Kreemers: `Ik heb mijn doel bereikt'

Hij pleit voor een parlementaire enquête over `Srebrenica'. Nu wordt Defensiewoordvoerder Kreemers vervangen. `Ik was aan iets anders toe.'

,,Nee, ik heb geen spijt van dat artikel, ik heb er juist mijn doel mee bereikt. Ik ben een paar jaar kampioen geweest in het ontvangen van onverdiende schimpscheuten over de woordvoering aangaande Srebrenica. Dat heb ik nu eens schriftelijk geprobeerd recht te zetten. Dat had ik augustus vorig jaar voor de commissie-Van Kemenade al mondeling gedaan, zoals na te lezen is in haar rapport.''

Defensiewoordvoerder Bert Kreemers (43), die dinsdag opzien baarde met een artikel in deze krant waarin hij voor een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen tijdens en na de val van de moslim-enclave Srebrenica pleitte, wordt met directe ingang vervangen als plaatsvervangend directeur voorlichting. Dat kreeg hij gisteren te horen van de secretaris-generaal van Defensie, D. Barth. Zijn opvolger wordt collega en vriend Joop Veen (48).

Minister De Grave, die zijn directie voorlichting wil reorganiseren, had Kreemers vorige maand belast met de regie van het Strategisch Toekomstdebat Defensie (STD). Daarna wordt hij per 1 september voor een paar jaar aan instituut Clingendael ,,uitgeleend''. Tot 1 september mocht hij de titel plaatsvervangend directeur voorlichting blijven voeren. Maar die laatste afspraak heeft Defensie gisteren ,,gezien de gebeurtenissen van deze week'' onmiddellijk opgezegd.

Niettemin zegt Kreemers dat Barth hem heeft verzekerd dat zijn vervanging als plaatsvervangend directeur ,,geen strafmaatregel'' is. ,,Ik fungeerde materieel al niet meer als plaatsvervangend directeur voorlichting, wat ik sinds 1991 was, en ik vond zelf al langer dat ik aan iets anders toe was, dat was op Defensie bekend. Mijn stuk in NRC Handelsblad was een soort afscheidsartikel'', zegt hij.

Hij verweet daarin de landmachttop de vorige minister, Voorhoeve, en de directie voorlichting vaak niet goed of niet tijdig, te hebben geïnformeerd aangaande Srebrenica. Dat had hij ook al kenbaar gemaakt aan de door De Grave ingestelde commissie-Van Kemenade die de rol van Defensie als informatieverstrekker onderzocht. De commissie concludeerde dat de landmachttop weliswaar fouten had gemaakt maar er sinds 1995 niet op uit was geweest zaken in de ,,doofpot' te stoppen. Zij pleitte Kreemers vrij van verwijten (van journalisten) Srebrenica-nieuws te hebben ,,gemanipuleerd'.

Kreemers beschouwde zichzelf als Srebrenica-woordvoerder juist als slachtoffer van zaken die hij zelf steeds heeft gekritiseerd. Zoals het eigen onderzoek van de landmacht, de al dan niet bewust voorkomende ,,hiaten'' daarin en de ,,lankmoedige'' omgang van de landmachttop met verantwoordelijkheden.

,,Ik heb van het begin af aan gepleit voor een diepgaand onderzoek en tegen een eigen onderzoek door de landmacht'', zegt hij. En voegt daaraan tot slot toe: ,,Ik heb een goed geheugen en een schoon geweten.''