Klokkenluiders

In zijn artikel `Klokkenluiders zijn vaak vogelvrij' (NRC Handelsblad, 16 februari) schrijft Yasha Lange dat ik na een conflict over het besluit om Tamils terug te sturen naar Sri Lanka (1985) door minister Van den Broek werd ontslagen. Dat is onjuist. Van den Broek heeft zelfs nooit met ontslag gedreigd.

In werkelijkheid was het zo dat ik kort na onze clash eigener beweging ben ingegaan op het aanbod van Elsevier om daar te komen werken.

    • F.Ph. Kuethe