Inspraak gepensioneerden

Gepensioneerden krijgen wettelijke steun voor hun inspraak bij de pensioenfondsen. Op basis van een convenant over meer inspraak van ouderen, dat vorig jaar tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties werd gesloten, heeft het kabinet gisteren besloten de Pensioen-en Spaarfondswet op een aantal punten aan te passen. Het convenant loopt tot 1 juli 2001. In het jaar 2000 zal een evaluatie plaatshebben. Eerder zag het kabinet af van dwingende regelgeving om de medezeggenschap te verbeteren.