Hoogbouw Hoorn

Opnieuw dreigt hoogbouw het silhouet van het historisch zeer belangrijke Hoorn te verstoren (NRC Handelsblad, 16 februari). De wethouder durft het aan om het bouwwerk een fortificatie te noemen. Een fortificatie die dan niets te maken kan hebben met de bescherming tegen aanvallen van buitenaf, die oorspronkelijk op die plaats heeft gelegen. Daarvoor is het flatgebouw dat men nu wenst te realiseren veel te hoog en te afwijkend van vorm! Graag sluit ik me aan bij de betiteling der tegenstanders: skischans. Om die reden moet die er op die plaats – binnen het beschermde stadsgezicht Hoorn nog wel – niet komen. Zo verkwanselen de bestuurders binnen hun beschermd stadsgezicht hun (en dus ook ons) cultureel erfgoed.

    • Hans Klokke