Groenland

Groenland is anders dan NRC Handelsblad (17 februari) meldde, geen lid van de Europese Unie. De (toen nog) Europese Gemeenschap verloor op 1 februari 1985 meer dan de helft van haar grondgebied toen Groenland uit de Gemeenschap stapte.

Groenland stemde begin jaren zeventig, toen moederland Denemarken aansluiting zocht bij de EG, al in meerderheid (zeventig procent) tegen toetreding. Alleen had het handjevol Groenlandse stemmen geen invloed op het eindresultaat van het Deense referendum. In 1973 werd Groenland, als onderdeel van Denemarken, lid van de EG.

Nadat Groenland in 1979 zelfbestuur kreeg, werd in 1982 een nieuw referendum gehouden over het (afgeleide) lidmaatschap. Een kleine meerderheid (52 procent) koos voor het doorsnijden van de banden met Brussel, vooral vanwege de visrechten die andere EG-staten in de Groenlandse wateren hadden.

De EU beschouwt Groenland als een overzees gebiedsdeel van een lidstaat. Groenland heeft een bijzondere status en mag zijn producten in de EU op de markt brengen. Andersom is er een visserij-overeenkomst tussen de regering in Nuuk en Brussel.

    • H. Jacobs