Geld voor A4 naar treintunnel

De A4 Midden Delfland (tussen Delft en Schiedam) wordt alleen aangelegd als daar particulier geld voor beschikbaar komt. Het geld dat het kabinet daarvoor had uitgetrokken wordt anders besteed. Dat gaat naar de aanleg van een spoortunnel in Delft en gedeeltelijke verdubbeling van de spoorlijn bij Abcoude. Het gaat om 430 miljoen gulden.

Hiermee heeft het kabinet gisteren gehoor gegeven aan een motie van de Tweede Kamer. Minister Netelenbos (Verkeer) bekijkt of het stukje A4 met particulier geld kan worden bekostigd, bijvoorbeeld in combinatie met het heffen van tol. Het leek ,,wijsheid om de voorkeur van de Kamer te respecteren'', aldus Kok, die toegaf dat binnen het kabinet de meningen verdeeld waren geweest. De VVD-ministers waren tegen deze alternatieve besteding.

Over de aanleg van de A4 Noord, zo'n 6,5 kilometer lang, tussen de A13 ten noorden van Delft en A20 en de Beneluxtunnel bij Vlaardingen/Schiedam wordt al meer dan twintig jaar gesproken. Het kabinet besloot vorig jaar de weg uiteindelijk aan te leggen. Maar PvdA en D66 dienden in december een motie in om voorrang te geven aan de Delftse spoortunnel en het spoor bij Abcoude. Een meerderheid stemde daarmee in.

Tegen de aanleg van de A4 zijn vooral de gemeenten Schiedam en Vlaardingen die geluidsoverlast vrezen voor de bewoners van naast de weg gelegen nieuwbouwwijken. Milieuorganisaties zijn tegen aantasting van het groengebied Midden-Delfland dat doorsneden wordt door de A4. Schiedam en Vlaardingen bepleiten verdiepte aanleg van de A4. De 430 miljoen gulden die minister Netelenbos aanvankelijk voor de aanleg van deze autoweg beschikbaar had, was niet genoeg om de weg diep onder het maaiveld en met een `overbouwing' aan te leggen, zoals de beide gemeenten willen.

Voor de aanleg van de A4 hebben zich uitgesproken de provincies Zuid-Holland en Brabant, de Hollandse Werkgeversvereniging, de Kamers van Koophandel van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, alsmede de werkgeversorganisatie VNO/NCW. Vooral het Rotterdamse bedrijfsleven acht de A4 nodig, om een extra en kortere verbinding te krijgen naar het Europoort/Botlekgebied en om de A13 te ontlasten, de autoweg Den Haag-Rotterdam. Het bedrijfsleven heeft zich onder voorwaarden bereid verklaard tot gedeeltelijke financiering van de A4. Minister Netelenbos zei eerder deze week dat ze bereid is tolheffing op de A4 te introduceren.