Ethylmercaptaan

In zijn zaterdagcolumn trapt Youp van 't Hek nogal eens tegen heilige huisjes. Soms terecht maar ditmaal (13 februari) slaat hij de plank op meerdere fronten mis. Hij heeft kennelijk voor zijn informatie geput uit het Chemiekaartenboek en niet uit die van een levende chemicus of, liever nog, farmacoloog.

Het `spul' is niet levensgevaarlijk. Het is een directe analoog van de ethylalcohol of ethanol waaraan velen onzer zich dagelijks tegoed doen met als grootste bezwaar een tijdelijk rijverbod of een kater de volgende dag. Ethylmercaptaan heeft een heel indringende geur en kan, in hoge concentraties, misselijkheid of zelfs coma geven overigens net zoals zijn alcohol-broertje.

De damp die dat echter veroorzaken kan heeft wel een minimale temperatuur van 20 C nodig om zich te ontwikkelen. En nu weet zelfs de grootste leek dat vrachtruimtes van vliegtuigen doorgaans niet verder komen dan 0 graden Celsius. Dus gevaar voor de – gezondheid van de – bemanning? Nauwelijks. Levensgevaar? In genen dele. Het verhaal is nog minder dan een `broodje aap'.

    • R.M. Ulmann