Ethiek (1)

Ik beperk me tot het corrigeren van de twee meest nijpende missers in Elsbeth Ettys column van 5 februari over Heleen Dupuis. 1. Een geweten hebben we allemaal - iedereen is ethicus! Het eerste deel valt te verdedigen, het tweede deel is een lekenfout. Een ethicus is iemand die gespecialiseerd is in het denken over morele opvattingen. Die hebben betrekking op gewetensvragen, maar ook op professionele verantwoordelijkheid en op de morele dimensie van politiek-economische besluiten. 2. 'Mijn interesse in de ethiek begint daar waar het belang ophoudt.' Het reduceren van het vakgebied van de ethiek tot altruïsme is onnodig en empirisch onjuist. De morele dimensie van ons handelen en het behartigen van uiteenlopende belangen zijn met elkaar vervlochten. Inzichten en argumenten die deze vervlechting verhelderen en hanteerbaar maken, staan nu juist centraal in de hedendaagse ethiek. De onhanteerbare vraag waarmee mevrouw Etty haar column afsluit - de vraag naar een morele grond voor ongelijke verdeling van globale welvaart - geeft precies aan waar de toegevoegde waarde van de ethiek ligt: helpen bij het scherper formuleren van de morele vraag en bij het verkennen van mogelijke antwoorden.

    • Dr. R. van Es Organisatiefilosoof
    • Bestuurskunde Universiteit van Amsterdam