Dam in Amsterdam op de schop

De Dam in Amsterdam krijgt in 2001 een nieuwe inrichting. Het deels weren van de auto, een nieuwe bestrating, ,,eigentijds'' straatmeubilair en meer bomen moeten het plein tot een eenheid maken.

De herinrichting gaat ruim vijftien miljoen gulden kosten. ,,Het belangrijkse plein van Nederland'' heeft volgens wethouder G. ter Horst (Openbare Ruimte) nu nog ,,twee sferen'', die voor het Paleis op de Dam en die rond het Monument op de Dam.

Het stadsbestuur heeft een programma van eisen opgesteld, na inspraak moet er tegen het einde van het jaar een definitief plan liggen. De werkzaamheden zullen dan in de zomer van 2000 moeten beginnen.

De Paleisstraat, de Mozes en Aäronstraat en het stukje weg tussen de zij-ingang Bijenkorf en het monument worden waarschijnlijk afgesloten voor auto's. Vlakbij de zij-ingang van de Bijenkorf is een ondergrondse fietsenstalling gepland. Het Rokin en Damrak blijft wel een auto- en tramroute, waardoor het plein nog steeds doorsneden wordt.

,,Helemaal weren van auto's is niet haalbaar'', aldus Ter Horst. Voetgangers en fietsers moeten wel meer ruimte krijgen. De taxistandplaats voor het paleis verdwijnt. Naar locaties voor meerdere kleine standplaatsen wordt nog gezocht.

Ter Horst wil dat de kermis niet langer op de Dam wordt gehouden, maar het probleem is dat er geen goede alternatieve locatie is. Over de kermis zal in de loop van het jaar worden beslist. Afhankelijk daarvan moet een betere fundering worden aangelegd. Wethouder Ter Horst vindt dat de huidige keitjes op de nieuwe Dam hergebruikt moeten worden.