APOCALYPS

Prof. Icke beschrijft in zijn column over het millenniumprobleem (`Apocalypse no', 9 januari) een onzinnig experiment. Tien jaar geleden zette hij de datum van zijn Mac op 2000 en zie, er gebeurde niets vervelends. De Mac houdt de datum bij in de vorm van een getal van 8 cijfers dat iedere seconde met 1 verhoogd wordt. Het begin is gekozen ergens in 1917, ik denk de start van de Russische revolutie. Het getal is `vol' in 2034. Icke had dus zijn Mac naar de datum 2035 moeten verzetten en kijken of er wat gebeurde.

Nu is hij een zowel geleerd als intelligent mens en het lijkt me niet onwaarschijnlijk, dat hij dit verhaal ingevoegd heeft om het ignorante alfa- en gamma-volkje op het verkeerde been te zetten. Dat doet niet af aan zijn opinie over de Apple-computer die zich ook naar mijn mening verhoudt tot de Wintel-rommel als een Grand crus wijn tot kruideniers-vruchtenwijn. Maar ook in zijn stuk over het vermeende millennium-probleem krijg ik geen antwoord op de volgende vraag (geformuleerd door mijn jongste zoon): De onverwachte gevolgen van de eeuwwisseling zouden ontstaan door de zogenoemde embedded chips, waarvan niemand meer weet waar ze zitten en hoe bij hen het jaartal is geprogrammeerd.

Maar is het niet zo dat iedere processor waar een datum in zit bereikbaar moet zijn omdat bij ingebruikstelling de datum moet worden ingesteld en deze bij uitval (of nog erger: vermindering) van de voeding moet kunnen worden bijgesteld. Of moeten we aannemen, dat er processoren zijn die hun `geboorte-datum' in zich dragen en waarvan de constructeurs de onverantwoorde hoop hebben gehad dat de stroom nooit zou uitvallen? En waar zitten die dingen dan? Ik hoor het verhaal wel en de doomsday scenario's, maar ik heb nog nooit één concreet voorbeeld gehoord.

    • N.B. Vissel Zaandam