Allert de Lange

In haar artikel `De ondergang van Allert de Lange' (NRC Handelsblad, 12 februari) memoreert Jessica Voeten aan deze helaas onlangs failliet gegane Amsterdamse boekhandel en uitgeverij; onder meer ook aan de befaamde (Duitstalige) exil-uitgaven van de `Allert de Lange Verlag', welke gedurende 1933-1940 verschenen.

Zij maakt eveneens melding van de vernietiging van het Allert de Lange-archief door de Duitse bezetter. Dit is niet juist. Want, hoewel dit jarenlang werd verondersteld, weten wij nu sedert enige tijd dat dit archief – bestaande uit circa 150 ordners welke uniek materiaal bevatten – toch bleef bestaan, en na omzwervingen in het voormalige Zentrale Staatsarchiv Potsdam terechtkwam. Na de opheffing van de DDR werd het per toeval ontdekt en door bemiddeling van een functionaris van De Lange in mei 1991 weer aan haar rechtmatige eigenaar teruggegeven. Deze gaf het vervolgens in bruikleen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

    • Dr. Kurt Löb