Website

`Laat ze maar neerkijken op Flevoland' begint de website van de jongste provincie van Nederland enigszins Berustend. Op de site, die eveneens in Duits en Engels te raadplegen is, wordt ingegaan op de politieke structuur van de Provinciale Staten, maar de komende verkiezingen komen er nog niet op voor. En dat terwijl regionale afdelingen van politieke partijen als PvdA en D66 op dat gebied wel actueel zijn. Wie meer algemene informatie wil over Flevoland en de Provinciale Staten-verkiezingen, is aangewezen op de provincies-site (www.provincies.nl).