Wachtlijsten speciaal onderwijs

Staatssecretaris Adelmund laat de Onderwijsinspectie een onderzoek doen naar de lange wachtlijst voor het speciaal onderwijs in Amsterdam. Uit cijfers van de inspectie van oktober blijkt dat in totaal 500 leerlingen op een plek in het speciaal basisonderwijs wachten, 166 van hen staan op een wachtlijst in Amsterdam. Adelmund wil weten waarom dat aantal in de hoofdstad onevenredig groot is. De inspectie denkt dat de meeste kinderen niet thuis zitten, maar op een basisschool wachten tot er een plek vrij komt.