Volkskrant veroordeeld

De rechtbank in Amsterdam heeft de Volkskrant gisteren veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan voormalig directeur R. Romein van computerfabrikant Tulip. Volgens de rechtbank was een (intussen gerectificeerde) publicatie in maart 1998 over voordeel dat Romein zou hebben genoten bij een onroerend goedtransactie van Tulip onrechtmatig. De Volkskrant moet Romein 3.000 gulden smartengeld betalen.

Van de materiële schade (nader te bepalen en door Romein `aannemelijk' te maken) die hij door de publicatie zou hebben geleden, komt 60 procent voor rekening van de Volkskrant.