Verzekeraar heeft typisch Amerikaanse geschiedenis

Transamerica, de levensverzekeraar die door Aegon voor 19 miljard gulden wordt overgenomen, heeft een geschiedenis die veel leert over het Amerikaanse bedrijfsleven in de afgelopen driekwarteeuw. Het bedrijf deed aanvankelijk in financiële diensten, ontwikkelde zich daarna tot een bedrijvenconglomeraat dat vervolgens weer werd ontmanteld en maakt nu deel uit van de overnamegolf in de VS.

Transamerica werd in 1928 opgericht door A.P. Giannini als houdstermaatschappij van Bank of Italy. Die naam veranderde later in Bank of America. Transamerica deed in bancaire zaken en verzekeringen. In 1956 nam het Congres de Bank Holding Wet aan, die bedrijven verbood banken en verzekeringen onder één dak te hebben. Transamerica ging zijn eigen weg als verzekeraar, Bank of America zette de bancaire activiteiten voort. Bank of America werd vorig jaar voor 60 miljard dollar overgenomen door NationsBank.

Na verzelfstandiging in de jaren vijftig groeide Transamerica onder topman John Beckett uit tot een typisch conglomeraat, zoals de VS die in de jaren zestig kenden. Transamerica bezat op zeker moment onder meer filmdistributeur United Artists bezat, maar ook Budget Rent-A-Car en Transamerica Airlines.

Ook typisch: na het bewind van Beckett gaat de volgende topman, James Harvey, er in de jaren tachtig toe over al die onderdelen weer af te stoten en concentreert Transamerica zich weer meer op zijn kernactiviteiten. Intussen neemt het bedrijven over, niet zozeer in de verzekeringssfeer als wel in leasing en bedrijfsleningen. Het bedrijf Interway wordt Transamerica Leasing, Borg Warner wordt Transamerica Finance en de bezittingen van het Britse Tiphook komen bij de afdeling leasing. Transamerica neemt belangen in onder meer de verzekeraars Sedgwick en TIG holdings, die in de jaren negentig weer worden verkocht.

Behalve levensverzekeringen voor hogere inkomensgroepen zijn leasing en zakelijke leningen en onroerend-goedactiviteiten nog steeds belangrijk. In 1995 nam Transamerica voor 1 miljard dollar een kredietportefeuille over van ITT.Transamerica least in 55 landen tankopslagfaciliteiten en transportmaterieel. Daarnaast heeft het ook het beheer van een aantal Californische bejaardentehuizen onder zich. Het bedrijf heeft zijn autoverzekeringsdivisie afgestoten. Mogelijk zal Aegon ook andere onderdelen verkopen en zich geheel richten op levensverzekeringen.

Aegon USA, dat drie jaar geleden Providian inlijfde, is na de overname de derde levensverzekeraar in de VS na Prudential Life Insurance en Metropolitan Life Insurance.

Amerikaanse beleggers waren in hun nopjes met de overname. Het aandeel Transamerica steeg 15 dollar (26 procent), doordat Aegon een 35 procenspremie op de slotkoers van woensdag bood. Aegon zelf kreeg er vier dollar ofwel 4,2 procent bij. Transamerica was al enige tijd overnamekandidaat en zijn aandeel steeg het afgelopen jaar al 55 procent.

Transamerica heeft een balanstotaal van 55 miljard dollar. Het boekte in 1998 een nettowinst van 707 miljoen dollar maar dat was deels door bijzondere items. De winst uit gewone bedrijfsactiviteiten bedroeg 472 miljoen dollar. De winst levensverzekeringen was 335 miljoen dollar en dat was 9 procent hoger dan in 1997.