Verbleekte regels uit Homerus

Haar vader,

Ze hield hem voor de tuinman,

Maar dat wist hij niet.

Vreemder nog:

Zelfs de honden

Waren hem vergeten.

Intussen is er iets dat wij kunnen doen, namelijk een grote tentoonstelling organiseren die de Kaaps-Hollandse bouwkunst het prestige geeft dat haar toekomt. Het is duidelijk wie daarvoor uitgenodigd zou moeten worden: Hans Fransen.

    • Rudy Kousbroek