Subsidie glastuinders

Tuinders die plannen hebben om te investeren in nieuwe kassen of in verbetering van de arbeidsomstandighden, kunnen vanaf maandag daarvoor subsidie krijgen van het ministerie van Landbouw. Minister Apotheker heeft daarvoor 12 miljoen gulden beschikbaar gesteld.