Sociobiologie 3

In zijn mooie bespreking van Ed Wilsons Sociobiology refereert Frans van der Helm aan het Nederlandse sociobiologiedebat dat niet echt spetterend is geworden. Ik denk dat dat zo is gelopen omdat in Nederland – anders dan in Amerika – het benodigde ideologische kruit al eerder was verschoten. Toen in 1972 de Nobelprijs voor de geneeskunde werd toegekend aan Karl von Frisch, Konrad Lorenz en Niko Tinbergen wegens hun verdienste voor de ethologie, volgde in ons land een scherp debat over de toelaatbaarheid van het introduceren van biologische premissen in onderzoek naar menselijk gedrag. De allereerste Huizingalezing, in 1972 uitgesproken door Rudy Kousbroek onder de titel Ethologie en cultuurfilosofie, was een kritische mijlpaal in dit nature-nurture debat. Het Nederlandse debat werd gevoerd tegen de achtergrond van de goed-fout dimensie van de oorlog werd terwijl de Angelsaksische weerstand vooral op marxistische leest was geschoeid.

    • V.S.E. Falger de Bilt